Rada Parafialna


Protokół  z pierwszego spotkania Rady Parafialnej.

W dniu 5 grudnia 2013 roku odbyło się spotkanie Rady Parafialnej powołanej przy Parafii Świętego Floriana w Kędzierzynie – Koźlu.
Obrady Rady Parafialnej rozpoczęły się o godzinie 20.00.

Porządek obrad zaproponował ksiądz Piotr Adamów; porządek kształtował się następująco:

 1. Modlitwa.
 2. Sprawy dotyczące duszpasterstwa (plany krótkofalowe dotyczące okresu Bożego Narodzenia).
  (styczeń – Koncert Kolęd  2014 – omówiono propozycje, rozpoczęto  poszukiwania zespołu który mógłby odbyć w Parafii Koncert Kolęd )
 3. Odwiedziny kolędowe.
  (przyjęto projekt dotyczący wolnych datków  parafian w trakcie odwiedzin kolędowych;  ustalono wstępny plan odwiedzin Kolędowych – dni powszednie od 16.00, sobota od 10.00; niedziela – dla osób, które nie mogą przyjąć kolędy w dzień powszedni oraz wybór odwiedzin  kolędowych zaproponowany przez  ks. Proboszcza).
 4. Imprezy Parafialne.
  - okres Bożego Narodzenia – budowa stajenki – propozycja budowy stajenki przez osoby które posiadają doświadczenie (budowały ją w latach poprzednich )lub prośba o wsparcie projektu budowy stajenki przez  osoby które budowały stajenkę w latach poprzednich (ewentualne spotkanie „at hok” (jeżeli nie będzie chętnych do budowy )i wybór zespołu do zaprojektowania stajenki.
  - rok 2014
  Omówienie i zaprojektowanie kalendarza  imprez na następnym spotkaniu.
 5. Reprezentacja Caritas.
  - Ksiądz Proboszcz zaproponował spotkanie Zespołu Caritas – (czwartek 12 grudnia 2013 godzina 18.00) wraz z reprezentantami Rady Parafialnej. Po spotkaniu Zespołu Caritas sporządzenie protokołu oraz podanie do wiadomości Parafian.
 6. Biblioteka.
  - spotkanie osób reprezentujących zespół Biblioteki Parafialnej wraz z Księdzem Proboszczem.
 7. Finanse.
  - na spotkaniu Rada Parafialna wraz z Księdzem Proboszczem  ustanowiła wprowadzenie „Niedzieli Remontowej” – darowizny Parafian na cele remontowe. Parafianie będą mogli wspierać poprzez wpłaty  na określone cele remontowe.
 8. Rada Parafialna – podział kompetencji.
  Podział obowiązków wśród Rady Parafialnej. Ustanowiono Dział Finansowy, Dział wspierający Zespół Caritas, Dział odpowiedzialny za prawidłowy proces działania Parafii Św. Floriana.
 9. Wolne wnioski.
  Zespół Rady Parafialnej zaproponował, aby w Kościele powstał tzw. „Koszyk Pomysłów- Skarbnica Wiedzy”. W myśl zasady” nic o nas bez nas” – każdy Parafianin będzie mógł złożyć do koszyka  swój własny pomysł usprawniający pracę Parafii. Regulamin korzystania Koszka Pomysłów podany będzie do wiadomości Parafian wraz z udostępnionym „Koszykiem”.  

Spotkanie Rady Parafialnej zakończono o godzinie 22.30.

Na tym protokół zakończono.

Rada Parafialna  powołana przy Parafii Św. Floriana w Kędzierzynie – Koźlu.


Niedziela
8:00 Msza św.
10:00 Msza św. Suma
16:00 Msza św.

Poniedziałek
8:00 Msza św.

Wtorek
18:00 Msza św.

Środa
8:00 Msza św.

Czwartek
17:30 Adoracja Najświętrzego Sakramentu
18:00 Msza św.

Piętek
17:00 Msza św. szkolna

Sobota
18:00 Msza św. niedzielna