Ministranci


 Dekalog ministranta  Hymn ministrantów
 1. Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki.
  2. Ministrant służy Chrystusowi w ludziach. 
  3. Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim charakterem. 
  4. Ministrant rozwija w sobie życie Boże. 
  5. Ministrant poznaje liturgię i żyje nią. 
  6. Ministrant wznosi wszędzie prawdziwą radość. 
  7. Ministrant przeżywa Boga w przyrodzie. 
  8. Ministrant zdobywa kolegów w pracy i zabawie dla Chrystusa. 
  9. Ministrant jest pilny i sumienny w nauce i pracy zawodowej. 
10. Ministrant modli się za Ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.
 Króluj nam Chryste,
zawsze i wszędzie,
to nasze rycerskie hasło.
Ono nas zawsze prowadzić będzie
I świecić jak słońce jasno.

Naprzód przebojem młodzi rycerze,
Do walki z grzechem swej duszy.
Wodzem nam Jezus w hostii ukryty,
Z nim w bój nasz zastęp wyruszy.

Pójdziemy naprzód, naprzód radośnie,
Podnosząc w górę swe czoła.
Przed nami życie rozkwita w wiośnie,
Odważnie, bo Jezus woła.

Niedziela
8:00 Msza św.
10:00 Msza św. Suma
16:00 Msza św.

Poniedziałek
8:00 Msza św.

Wtorek
18:00 Msza św.

Środa
8:00 Msza św.

Czwartek
17:30 Adoracja Najświętrzego Sakramentu
18:00 Msza św.

Piętek
17:00 Msza św. szkolna

Sobota
18:00 Msza św. niedzielna