Dzieci Maryji


Powinności Dziecka Maryji

  1. Dziecko Maryji żyje w łasce uświęcajacej
  2. Bierze czynny udział w Eucharystii
  3. Czci Niepokalaną i przgnie Ją naśladować
  4. Często rozmawia z Bogiem na modlitwie
  5. Pogłębia swoją wiedzę religijną. Uczęszcza na spotkania Dzieci Maryji
  6. Kocha swoją parafię. Aktywnie włącza się w jej życie
  7. Dbao religijną atmosferę w rodzinie
  8. Jest wzorcem ucznia
  9. Śpieszy bliźnim z pomocą
10. Jest apostołem wśród otoczenia

Niedziela
8:00 Msza św.
10:00 Msza św. Suma
16:00 Msza św.

Poniedziałek
8:00 Msza św.

Wtorek
18:00 Msza św.

Środa
8:00 Msza św.

Czwartek
17:30 Adoracja Najświętrzego Sakramentu
18:00 Msza św.

Piętek
17:00 Msza św. szkolna

Sobota
18:00 Msza św. niedzielna