Kronika Parafii pw. św. Floriana - rok 1992


elektroniczną kopię wykonał: Marcin Kleszyk :)


 Nowy rok rozpoczęliśmy kontynuacją prac remontowo - budowlanych, układanie posadzki w pomieszczeniach zaplecza oraz wymianę kolejnych drzwi.

kronika 1992 0001kronika 1992 0002

W czasie ogłoszeń parafialnych w jedną z niedziel stycznia Ksiądz Proboszcz przedstawił harmonogram następnych prac budowlanych:

  • do Wielkanocy zakończenie prac na zapleczu
  • po Świętach rozpoczęcie budowy wieży oraz zmiana elewacji zewnętrznych ścian budynku
  • w połowie czerwca zostaną w kościele postawione nowe ławki, które zastąpią nie-wygodne krzesła.

W pierwszych dwóch miesiącach zakupiono: puszkę do Komunii Świętej, ornat koloru zielonego, szerokie stuły we wszystkich kolorach liturgicznych do ornatów, naczynie na kadzidło, 2 welony naramienne, 2 komże, 4 alby kapłańskie, 12 alb ministranckich, nowe obrusy ołtarzowe.

W dniach od 18 do 21 marca 1992 roku odbyły się Rekolekcje Wielkopostne dla dorosłych, poprowadzone przez o. Marka Czyżyckiego - misjonarza ze Zgromadzenia Ojców Oblatów. Nauki rekolekcyjne dostarczyły głębokiego przeżycia i przygotowały do sakramentu pojednania i uroczystości paschalnych.

W dniu 24 marca 1992 r. o godzinie 18:30 ks. bp. Gerard Kusz w czasie uroczystej Mszy Świętej udzielił Sakramentu Bierzmowania 44 mieszkańcom naszej parafii.

Była to pierwsza oficjalna wizyta Biskupa w naszej świątyni.

Po uroczystości Bierzmowania Biskup Gerard Kusz spotkał się z radą parafialną. Na spotkaniu poruszano sprawy budowy kościoła oraz tematy ogólno kościelne. Biskup wyraził zadowolenie i był wręcz zaskoczony z postępu prac budowlanych i działalności parafii. Przeprowadził jednocześnie wizytację duszpasterską parafii, którą uzupełnił w trzy dni później Biskup Ordynariusz Alfons Nossol wpisując się do Kroniki.

kronika 1992 0003kronika 1992 0004

kronika 1992 0005a

kronika 1992 0005b

Innym godnym wydarzeniem wielkopostnym były nabożeństwa Gorzkich żalów. Na pierwszym nabożeństwie kazanie pasyjne wygłosił o. Tadeusz Hajduk - proboszcz parafii pw. św. Eugeniusza de Mazenod w Kędzierzynie - Koźlu.

W dniach od 30 marca do 1 kwietnia 1992 r. miały miejsce Rekolekcje Szkolne dla 600 uczniów z pobliskiego Zespołu Szkół Zawodowych Zakładów Azotowych Kędzierzyn. Natomiast w trzech pierwszych dniach Wielkiego Tygodnia tj. od 13 kwietnia do 15 kwietnia 1992 r. dzieci i młodzież w liczbie 300 osób brało udział w Rekolekcjach dla nich przygotowanych.

We Wielki Czwartek rozpoczynający Triduum Paschalne Ksiądz Proboszcz wraz z grupą ministrantów i niektórymi parafianami brał udział we Mszy Świętej Krzyżma w Katedrze Opolskiej.

Obchody Uroczystości Triduum Paschalnego w naszym kościele miały bogatą oprawę, a niektórzy parafia-nie brali w nich udział po raz pierwszy.

kronika 1992 0006

kronika 1992 0007

 

3 maja 1992 r. obchodziliśmy po raz drugi uroczystości odpustowe ku czci nasze patrona św. Floriana. Suma odpustowa odbyła się o godzinie 11:30, a przewodniczył jej o. Tadeusz Hajduk - Proboszcz Parafii pw. Eugeniusza de Mazenod w asyście dwóch Diakonów z Seminarium Duchownego w Nysie. Ojciec Hajduk wygłosił Słowo Boże. Na uroczystości zgromadziło się wielu wiernych i 22 Księży z okolicznych parafii, którzy zostali następnie zaproszeni na spotkanie przy stole w Świetlicy w Hotelu „Jodła” w sąsiedztwie tymczasowej plebanii.

 

 

 

 

10 maja gościliśmy w Parafii 3 kleryków Wyższego Seminarium Duchownego w Nysie w ramach kwartalnych dni modlitw o powołania do Służby w Kościele. Wygłosili oni Słowo Boże, uczestniczyli w liturgii Mszy Świętej oraz prowadzili Nabożeństwo popołudniowe o tematyce powołaniowej.

kronika 1992 0008

 

 

Przez cały czas nieprzerwanie trwały prace budowlane przy naszym kościele. W okresie zimowo - wiosennym wykonano marmurową posadzkę i wmontowano drzwi w pomieszczeniach zaplecza. Drzwi zrobiono na zamówienie w stylu sakralnej. Na zapleczu powstała Zakrystia główna, zakrystia ministrantów, cztery magazyny, pomieszczenia biblioteki parafialnej i zarazem punkt sprzedaży książek i pamiątek parafialnych. Utworzono również pomieszczenia dla organisty tzw. chórek i klub parafialny.

 

kronika 1992 0009

kronika 1992 0010

17 maja odbyło się niezwykłe Nabożeństwo majowe. Tym razem wierni zebrali się nie w kościele, ale przy krzyżu znajdującego się przy Szkole Podstawowej. Modlitwy przeplatane były występem zespołu muzycznego. Młodzież naszej parafii w każdy czwarty Piątek miesiąca uczestniczyła w czuwaniu modlitewnym dla młodzieży naszego miasta. Od czasu do czasu włączała się ona w organizowanie owych czuwań.

7 czerwca 1992r. w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego 42 uczniów naszej parafii przystąpiło do Pierwszej Komunii Świętej. 14 czerwca, podczas uroczystości Trójcy Świętej dzieci z klas III obchodziły rocznicę swojej pierwszej Komunii Świętej.

kronika 1992 0011

kronika 1992 0012

kronika 1992 0013

8 czerwca po raz drugi parafianie uczestniczyli w procesji Bożego Ciała. Tym razem trasa wiodła ulicami Wojska Polskiego, Waryńskiego, Nowotki, Piłsudskiego, Rosenbergów i Przodowników Pracy. Ołtarze znajdowały się na ulicach Waryńskiego, Piłsudskiego, Przodowników Pracy oraz przy kościele. Cała trasa była pięknie udekorowana, co świadczy o zaangażowaniu mieszkańców.

kronika 1992 0014kronika 1992 0015

kronika 1992 0016kronika 1992 0017

Dnia 22 czerwca o godzinie 17:00 odbyła się uroczysta Msza Święta na zakończenie roku szkolnego i katechetycznego w intencji dzieci, młodzieży i grona pelagicznego naszej szkoły.

kronika 1992 0018Prace budowlane trwają nadal. w związku z czym istnieje potrzeba zgromadzenia coraz większych ilości materiałów budowlanych w postaci cegieł i drewna. Za staraniem Ks. Proboszcza parafia otrzymała zgodę od Zakładów Azotowych na rozbiórkę budynku przy stadionie obok Osiedla „Zacisze”. Rozbiórki dokonali parafianie w czynie społecznym uzyskując 20 tysięcy sztuk cegły bardzo dobrej jakości z przeznaczeniem na budowę wieży.

 

 

 

 

Rozpoczęła się budowa wieży kościelnej. Powstaje fundament umożliwiający dalsze prace, które potrwają do późnej jesieni.

kronika 1992 0019kronika 1992 0020

 

W nagrodę za sumienną służbę w kościele w dniach od 6 do 11 lipca 1992 r. ministranci wraz z Księdzem Proboszczem wyjechali na obóz do chaty w Beskid Żywiecki, gdzie czynnie wypoczywali. Przy wakacyjnym odpoczynku nie zapominali o Mszy Świętej, która odprawiana była codziennie w jednym z pokojów starej chaty. W Eucharystii brali udział również miejscowi górale. Ołtarz zastępował stół przykryty obrusem. Chata, w której mieszkali znajdowała się tuż przy szczycie Kieczory (831 m.n.p.m.), do najbliższej wioski - Międzygródzia Żywieckiego jest około 6 km. Dobra pogoda została wcześniej zamówiona, chociaż i deszczem uczestnicy nie przejmowali się zbytnio, bo chata zapewniała im 4 ściany, dach nad głową oraz możliwości do rekreacji. Wszyscy wrócili zadowoleni i wypoczęci.

W wakacje 92 roku rozpoczęły się przygotowania do XVI Opolsko - Gliwickiej pieszej pielgrzymki na Jasną Górę. 18 sierpnia 1992 roku z kozielskiego rynku ruszają pątnicy naszego miasta. Z naszej parafii w pielgrzymce brały udział 24 osoby. Do stóp Królowej Polski pielgrzymi Diecezji Opolskiej dotarli 22 sierpnia. Przed obrazem Czarnej Madonny pielgrzymi dziękowali za wszystkie otrzymane łaski, za matczyną opiekę i prosili o dalsze wstawiennictwo.

Chcąc usprawnić pracę przy budowie wieży kościelnej na prośbę ks. Proboszcza zgłosiły się osoby z każdej ulicy, odpowiadające za organizację prac budowlanych.

3 września odprawiona została Msza Święta rozpoczynająca Nowy Rok szkolny i kate-chetyczny. W miesiącu wrześniu nasza świątynia zmieniła definitywnie wystrój po wymia-nie krzeseł na nowe ławki.

kronika 1992 0022kronika 1992 0023

kronika 1992 0024kronika 1992 0025

 

 

6 września o godzinie 15:00 odbyło się nabożeństwo ku czci św. Krzysztofa, połączone z poświęceniem samochodów. Jak nigdy dotąd plac przykościelny zapełnił się różnorodnymi autami.

 

 

 

 

 

 

 

 

13 września w niedzielę o godzinie 11 miały miejsce nasze Parafialne dożynki połączone ze Mszą Świętą dziękczynną za tegoroczne zbiory. Przy ołtarzu leżał piękny bochen chleba z tegorocznego ziarna. Od 17 do 19 września dzieci i młodzież naszej parafii uczestniczyły w triduum ku czci św. Stanisława Kostki, patrona młodzieży.

Od 2 do 3 października 1992 r. odbyła się pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Licheniu oraz pielgrzymka na Jasną Górę, w której uczestniczyło ponad 40 wiernych, nie tylko z naszej parafii.

kronika 1992 0026kronika 1992 0027kronika 1992 0028

W miesiącu listopadzie w naszej parafii powstała grupa charytatywna „Caritas”, w której skład weszły następujące osoby:

1. Danuta Kowalska – przewodnicząca
2. Danuta Sebesta – sekretarz
3. Maria Krzystkiewicz – skarbnik
4. Michalina Sieja
5. Maria Urych
6. Stanisława Kaczor
7. Zofia Karpińska

Grupa „Caritas” od razu przystąpiła do działania. Zorganizowano zbiórkę używanej odzieży, którą następnie po symbolicznych cenach sprzedano potrzebującym lub rozdano bezpłatnie. Pieniądze ze zbiórki przeznaczono na zapomogę dla biednych dzieci. Grupa ta pomagała również w organizacji meczu piłki nożnej, sprzedając bilety, z których dochód przeznaczono na wypoczynek dla najbiedniejszych parafian. Pierwszy taki mecz odbył się 31 maja 92 roku z okazji Dni Miasta Kędzierzyn - Koźle, w ramach turnieju halowego piłki nożnej między lekarzami, księżmi, policjantami i prawnikami. Impreza zgromadziła około 1000 kibiców. Organizatorami tej imprezy była nasza parafia. Mecz ten wygrała grupa księży z naszego miasta. Drugi mecz na stadionie „Kuźniczka” miał miejsce 20 września tego samego roku. Tym razem zmierzyli się ze sobą księża i lekarze, Mecz wygrali lekarze wynikiem 3 : 2. 25 października 1992 r. odbył się kolejny mecz miedzy la krzami, księżmi, nauczycielami oraz pracownikami MPK. Tym razem wygrali księża.8 listopada o godzinie 17:30 odbyło się ciekawe nabożeństwo „o życiu i przemijaniu”, które uświetnił nasz zespół przedstawiając program słowno-muzyczny. 10 listopada w parafii zawiązuje się Krąg biblijno-dyskusyjny. Spotkania odbywały się raz w miesiącu. Na pierwszym spotkaniu omawiano tematy dotyczące życia pozagrobowego oraz tematy związane z istnieniem czyśćca. 20 listopada w późnych godzinach wieczornych miało miejsce czuwanie modlitewne dla dorosłych. Natomiast 4 dni później młodzież miała możliwość obejrzeć film religijny pt. „Ojczyzna Zbawiciela”.

kronika 1992 0030Na początku grudnia na naszym Osiedlu kronika 1992 0029powstaje Dom Dziennego Pobytu, o który mieszkańcy zabiegali od dłuższego czasu. W kościele przez prawie rok co jakiś czas organizowano zapisy osób chcących włączyć się w działalność tej placówki. Osiedle „Azoty” charakteryzowało się tym, że duża ilość mieszkańców przekroczyła już wiek emerytalny. Niektórzy z nich to osoby samotne i często niezbyt sprawne. Głównie to właśnie dla tych osób powstała inicjatywa tego domu. Stał on się dla wielu drugim domem. Wielkim zaangażowaniem i poświęceniem wykazała się Pani kierownik Kozłowska oraz pozostały personel. Oprócz akcji tanich obiadów, z których korzysta ponad 60 osób, organizowane są często ciekawe programy kulturalne i imprezy okolicznościowe, o których organizację często prosiło się parafian. 

24 grudnia w Wigilię Bożego Narodzenia rozpoczęła się uroczysta Pasterka poprzedzona misterium słowno-muzycznym. Tym razem szopka była w otoczeniu egzotycznej roślinności, co nadało jej niezwykły orientalny charakter. Przy szopce często spotykały się dzieci, czy to w grupach oazowych czy w gronie rodzinnym po to aby pośpiewać nowonarodzone-mu Dzieciątku kolędy.

kronika 1992 0031kronika 1992 0032

 

Nasza parafia była organizatorem wyjazdu grupy młodzieży z naszego miasta do Wiednia na Europejskie Spotkanie Młodych z Ekumeniczną Wspólnotą z Taizé. Z naszego miasta wyjechało 300 osób. Spotkanie trwało od 28 grudnia 1992 r. do 2 stycznia 1993 r.

W ostatni dzień roku odbyła się Msza Święta za parafian, połączona z nabożeństwem dziękczynnym. Dokonano podsumowania roku 1992. Udzielono 55 chrztów i 14 ślubów kościelnych. 42 dzieci przystąpiło do Pierwszej Komunii Świętej, Sakrament Bierzmowania przyjęły 54 osoby, w tym 10 osób w Katedrze Opolskiej. Na miejsce wiecznego spoczynku odprowadzono 14 parafian.

Oprócz tego uzupełniono niektóre szaty liturgiczne. Część z nich została ofiarowana przez parafian, a pozostałe zostały zakupione za około 10 mln starych polskich złotych. Za sumę kilkunastu milionów dokupiony został sprzęt elektroniczny i nagłaśniający (wzmacniacz, kolumny głośnikowe i mikrofony).

Doprowadzono do stanu surowego budowę wieży kościelnej. Prace wykończeniowe przełożono na wiosnę 1993 roku. Odwiedziny duszpasterskie w dniach 28 grudnia 92 roku do 30 stycznia 93 roku przyjęło 95 % mieszkańców naszej parafii. A w niektórych rejonach nawet 100%.


 1990  1991  1992

 

Elektroniczną wersję kroniki wykonał:

Marcin Kleszyk

A.D. 1990

A.D. 1991

A.D. 1992

Niedziela
8:00 Msza św.
10:00 Msza św. Suma
16:00 Msza św.

Poniedziałek
8:00 Msza św.

Wtorek
18:00 Msza św.

Środa
8:00 Msza św.

Czwartek
17:30 Adoracja Najświętrzego Sakramentu
18:00 Msza św.

Piętek
17:00 Msza św. szkolna

Sobota
18:00 Msza św. niedzielna