Małżeństwo


Potrzebne dokumenty: 

  • Metryka chrztu - aktualna (nie więcej niż 3 miesiące)
  •  Świadectwo bierzmowania - zanotowane na metryce chrztu lub odrębne zaświadczenie
  •  Dowody osobiste - do wglądu
  •  Ostatnie świadectwo z religii - do wglądu
  •  Kurs Przedmałżeński
  •  Jeśli ślub będzie konkordatowy - zaświadczenie z USC
    (Urząd Stanu Cywilnego) - ważne 3 miesiące - dlatego dostarczamy je już po spisaniu protokołu przedmałżeńskiego  
  •  Osoby będące w związku cywilnym przynoszą akt ślubu z USC

 W sprawie sakramentu małżeństwa należy zgłosić się najpóźniej 3 miesiące przed planowanym terminem, po uprzednim umówieniu się z księdzem.
Zapowiedzi przedślubne wywieszone są w gablotce.

Niedziela
8:00 Msza św.
10:00 Msza św. Suma
16:00 Msza św.

Poniedziałek
8:00 Msza św.

Wtorek
18:00 Msza św.

Środa
8:00 Msza św.

Czwartek
17:30 Adoracja Najświętrzego Sakramentu
18:00 Msza św.

Piętek
17:00 Msza św. szkolna

Sobota
18:00 Msza św. niedzielna