Rola Chrzestnych


Rola rodziców chrzestnych nigdy nie polega, a przynajmniej polegać nie powinna, na zastępowaniu i wyręczaniu rodziców naturalnych. Zaistnieją jednak sytuacje, kiedy to rodzice poczują się osamotnieni, a może i bezradni w określonych trudnościach, kiedy to będzie należało podjąć ważna dla dziecka decyzje życiowe. I wtedy to w ich horyzoncie myślowym winny jawić się sylwetki rodziców chrzestnych. Wynika więc stąd wniosek, że rodzice chrzestni to swego rodzaju mężowie zaufania w życiu rodzinnym. Czy zatem wśród kandydatów na chrzestnych dostrzegacie ludzi mogących waszemu dziecku służyć przykładem zdrowego życia moralnego, religijnego i intelektualnego?

Zgodnie ze starodawnym zwyczajem Kościoła, człowiek nie może być dopuszczony do chrztu bez chrzestnego, wybranego ze wspólnoty chrześcijańskiej. Można wybrać jednego lub dwoje rodziców chrzestnych(ojciec i matka - nie można wybrać 2 matek chrzestnych czy 2 ojców chrzestnych).

Chrzestni powinni przedstawić w parafii Chrztu zaświadczenie od własnego Proboszcza stwierdzające, że są wierzącymi i praktykującymi katolikami. W wypadku gdy go nie maja , lub istnieje wątpliwość co do ich religijności - nie będą mogli być rodzicami chrzestnymi.

Odnośnie wyboru rodziców chrzestnych obowiązują następujące przepisy Prawa Kanonicznego:

Rodzicami chrzestnymi mogą być:

  • muszą odznaczać się wystarczającą dojrzałością do wypełnienia swoich obowiązków (skończony przynajmniej 16 rok życia)
  • musza prowadzić życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji jaką mają pełnić i być wolnymi od jakiejkolwiek kary kanonicznej.

Nie mogą być nimi: ludzie zbyt młodzi, którzy sami kształtują dopiero swoja psychikę, wiarę, osoby rozwiedzione, żyjące w konkubinacie, bez ślubu kościelnego, niepraktykujące .

Nie powinny być wybierane do tej godności ze względu np. na bogactwo ,stan posiadania, nie powinny to być osoby z którymi kontakt fizyczny jest w zasadzie niemożliwy lub bardzo utrudniony np. przebywające na stałe za granicą.

Kościół stawia takie wymagania rodzicom chrzestnym, ponieważ podczas obrzędu chrztu składają wyznanie wiary we własnym imieniu - a nie w imieniu dziecka, dlatego na chrzestnych nie należy wybierać takich osób, które nie mogą szczerze złożyć tego wyznania.

Chrzestni przyjmują na siebie współodpowiedzialność za chrześcijańskie wychowanie dziecka, zwłaszcza w przypadku, gdy dziecko utraci jedno albo oboje rodziców, względnie gdy rodzice zaniedbują religijnie swoje dziecko. Rodzice chrzestni powinni wysłuchać przed chrztem dziecka nauki przed chrzcielnej. Podczas ceremonii chrztu razem z rodzicami wypowiadają potrójną formułę wyrzeczenia się zła oraz wyznania wiary. Razem z rodzicami odpowiadają na ostatnie pytanie kapłana, czy chcą, by dziecko otrzymało chrzest: "Chcemy".

Z okazji chrztu dziecka chrzestni powinni przystąpić do spowiedzi i Komunii św.

Rodzice chrzestni powinni uczestniczyć w ważniejszych wydarzeniach życia swojego chrześniaka: (pierwsza rocznica urodzin; I Komunia święta; bierzmowanie; 18 sta rocznica urodzin - (dobrze by było zamówić z tej racji Msze święta); ślub; święcenia kapłańskie, śluby zakonne; ).

Należy zrobić wszystko, by kontakt z chrześniakiem był naturalnie częsty, by istniała miedzy wami wzajemna więź np. posyłanie sobie nawzajem życzeń świątecznych, byłoby mile widziane, by strony odczuwały, że się za siebie nawzajem modlą, (codziennie powinno się odmawiać dodatkowo wybrana modlitwę w intencji chrześniaka ) oraz to, że mogą liczyć nie tylko na ich materialne wsparcie z racji ważniejszych wydarzeń , ale na osobisty kontakt, rozmowę , szczególnie w okresie dorastania.

Niech na to budowanie życia duchowego i przyjaźni Jezus Chrystus Wam błogosławi.

 

Niedziela
8:00 Msza św.
10:00 Msza św. Suma
16:00 Msza św.

Poniedziałek
8:00 Msza św.

Wtorek
18:00 Msza św.

Środa
8:00 Msza św.

Czwartek
17:30 Adoracja Najświętrzego Sakramentu
18:00 Msza św.

Piętek
17:00 Msza św. szkolna

Sobota
18:00 Msza św. niedzielna