Sakrament Chrztu Świętego


Rodzicem chrzestnym może być osoba, która ukończyła 16 lat, jest katolikiem, przyjęła Sakrament Bierzmowania, prowadzi życie zgodne z wiarą, jest wolna od jakiekolwiek kary kanonicznej.

Rodzicami chrzestnymi nie mogą być osoby, które nie spełniają praktyk religijnych, żyjące w małżeństwie bez ślubu kościelnego.

 Wymagane dokumenty:

  •  akt urodzenia dziecka (do wglądu)
  •  zaświadczenia o godności zostania rodzicem chrzestnym (dotyczy chrzestnych spoza naszej parafii)

 Potrzebne dane dotyczące rodziców chrzestnych:

  •  imię i nazwisko,
  • rok urodzenia,
  •  adres (miejscowość, ulica, nr domu ).

Niedziela
8:00 Msza św.
10:00 Msza św. Suma
16:00 Msza św.

Poniedziałek
8:00 Msza św.

Wtorek
18:00 Msza św.

Środa
8:00 Msza św.

Czwartek
17:30 Adoracja Najświętrzego Sakramentu
18:00 Msza św.

Piętek
17:00 Msza św. szkolna

Sobota
18:00 Msza św. niedzielna