RODO w kościele


Od 25 maja 2018 roku obowiązuje ustawa o ochronie naszych danych osobowych, które m. in. gromadzone są przez Kościoły i Związki Wyznaniowe. Unia Europejska chcąc ujednolicić system ochrony danych osobowych wprowadziła jednolite przepisy dla wszystkich państw unijnych. Jednak każdy Kościół i Związek Wyznaniowy istniejący w przestrzeni publicznej ma prawo do stworzenie własnych przepisów, które będą chroniły dane osobowe swoich wiernych. Konferencja Episkopatu Polski wydała swój Dekret, który porządkuje prawne zabezpieczenie ochrony informacji na temat żyjących i zmarłych swoich członków. Może kilka takich najważniejszych dla nas informacji:
- każda osoba, także innego wyznania, jeśli zgłasza się do Kościoła w jakiejkolwiek sprawie powinna wiedzieć, że jej dane będą przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem kanonicznym,
- niepotrzebna jest zgoda na przetwarzanie danych, ponieważ sam fakt zgłoszenia się do parafii jest już wyrażeniem zgody, chyba, że ktoś wyraźnie sobie tego nie życzy.
- wszelkie zmiany w księgach metrykalnych muszą być dokonywane za zgodą biskupa,
- dane szczególnie chronione to dane zapisane w księdze chrztu do 100 lat wstecz; księdze małżeństw do 60 lat i w księdze zgonów do 50 lat,
- dane osoby, która formalnie wystąpiła z Kościoła nie mogą być wymazane, skreślone z ksiąg metrykalnych. Proboszcz zobowiązuje się do niewykorzystywania danych tejże osoby.
Świadectwo chrztu lub jego kopia (także inne zaświadczenia) może być wydana wyłącznie osobie, której akt dotyczy, a w przypadku osób małoletnich ich rodzicom lub prawnym opiekunom. Inne osoby mogą je otrzymać wyłącznie na podstawie udzielonego pełnomocnictwa. Jeśli jest taka potrzeba to wszelkie zaświadczenia mogą być wysłane do Parafii zamieszkania, osoby zainteresowanej i tam może ona odebrać po zweryfikowaniu tożsamości.

Niedziela
8:00 Msza św.
10:00 Msza św. Suma
16:00 Msza św.

Poniedziałek
8:00 Msza św.

Wtorek
18:00 Msza św.

Środa
8:00 Msza św.

Czwartek
17:30 Adoracja Najświętrzego Sakramentu
18:00 Msza św.

Piętek
17:00 Msza św. szkolna

Sobota
18:00 Msza św. niedzielna